Brightlands - Knowledge crossing borders

Zo zet je social media in voor merkbekendheid onder specifieke doelgroepen

Hoe zet je op een succesvolle manier social media advertising in voor het creëren van meer bekendheid én leads onder specifieke doelgroepen? Je leest er alles over in deze case van Centagon voor Brightlands.

Brightlands: hoe inspireer je studenten, ondernemers en wetenschappers met kennis en innovatie?

Brightlands is de verzamelnaam voor vier kenniscampussen in de provincie Limburg. Iedere campus bestaat uit een unieke samenstelling van drie kerncomponenten: ondernemers, wetenschappers én talent. Gestimuleerd door een hechte samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid (zg ‘triple helix’) werken zij aan baanbrekende innovaties op het gebied van Food, Data, Materials en Health.

• Het merk waaronder de vier campussen in Limburg gezamenlijk opereren • Zowel bedrijven, kennisinstellingen als de overheid als aandeelhouder • Ruim 12.000 banen op vier campussen • Specialisaties in voeding, slimme digitale diensten, materialen en gezondheid

Bij Brightlands werken ondernemers, wetenschappers en studenten samen aan innovatie op de vier kerngebieden voeding, slimme digitale diensten, materialen en gezondheid.

Toepassing van 3D renders

Diverse universitaire-, corporate- en overheidscampussen in Nederland werken aan innovaties die de maatschappij vooruithelpen. Toch zijn er nauwelijks instituten die ondernemers, wetenschappers en talent aan elkaar koppelen. Brightlands maakt co-creatie mogelijk middels een grensoverschrijdend netwerk en state-of-the-art faciliteiten. Om deze unieke propositie te promoten, lanceerde Centagon samen met Brightlands een getargete social media campagne als aanvulling op een print- en radiocampagne.

Uitdaging 2: Leren hoe online marketing kan helpen om strategische doelen te bereiken

Het is belangrijk om de werking van online marketing - en met name sociale media marketing - te begrijpen om een schatting te kunnen maken van de resultaten. Alleen dan is het mogelijk een weloverwogen kanaalmix tot stand te brengen in een steeds digitalere wereld.

Samen met het marcom team van de vier campussen en het overkoepelende merkteam bedacht Centagon een aanpak om de naamsbekendheid via online marketing te vergroten, de effectiviteit van social media advertenties te meten afgezet tegen de specifieke doelgroepen en de ROI per social media kanaal te kunnen volgen.

De strategie achter de campagne

De strategie voor de branding-campagne was snel helder. De strategie voor de campagne was snel helder: creëren van zichtbaarheid door op Brightlands ontwikkelde innovaties (met als belangrijkste partner de Universiteit Maastricht) onder de aandacht te brengen via social media, radio commercials en geprinte advertenties in nationale dagbladen. Daarbij werd social media ingezet om de specifieke kerndoelgroepen jonge ondernemers, studenten en wetenschappers te bereiken.

De branding-boodschap werd verkondigd via radiocommercials, advertenties in nationale dagbladen en social media. Met social media advertenties konden we deze boodschap op specifieke kerndoelgroepen richten: namelijk jonge ondernemers, studenten en wetenschappers. In de advertenties presenteerden we per vak- of interessegebied een passende innovatie.

Door aan deze specifieke kerndoelgroepen advertenties te presenteren waarin een verhaal verteld werd dat binnen hun vak- en interessegebied past, werden bezoekers vanuit Facebook, Instagram en LinkedIn naar de campagnewebsite gebracht. Daar was de doelstelling om deze kennis te laten nemen van het aanbod van Brightlands en zich in te schrijven op de nieuwsbrief, te reageren op een vacature of om contact op te nemen met het business development team.

Meer zichtbaarheid creëren was niet de enige doelstelling van deze campagne. Brightlands wilde ook begrijpen hoe deze vorm van adverteren werkt, welke doelgroepen reageren of klikken op innovatiegerelateerd berichten van Brightlands en welke content het meest relevant en effectief is bij welke doelgroep.

Content afstemmen op de doelgroep

Goede content is cruciaal in moderne campagnes, want content die niet relevant is wordt vaak niet bekeken. Daarom werden tijdens de conceptfase de doelgroepen in beeld gebracht middels een buyer persona workshop. Daarin stelden we vast dat we jonge ondernemers met name moeten inspireren om te innoveren en te ondernemen. Jonge talenten moeten we met met name vertellen wat de Brightlands campussen hen te bieden hebben tijdens en na hun studie.

Per doelgroep werden de kenmerken van de doelgroep samengevat en vervolgens stelden we voor alle sociale media kanalen specifieke targeting vast. Zo konden we het social media publiek segmenteren. Tijdens de campagne personaliseerden we de advertenties voor elk segment door het toevoegen van specifieke content en calls-to-action.

Deze vernieuwende aanpak resulteerde in een hoge start-CTR en toenemende conversie door voortdurende optimalisatie van advertenties, targeting en calls-to-action gedurende de vier weken durende campagne.

Zo meten we resultaten met Opptylab

Vaak beoordelen bedrijven het succes van een online branding-campagne vaak op redelijk algemene data over bezoekers, clicks en interacties op de pagina. Voor deze campagne werd echter gewerkt met Opptylab. Deze moderne marketing analytics tool maakt het gedrag van bezoekers per persoon inzichtelijk. Bovendien geeft het middels slimme algoritmes aan welke bezoekers gedrag vertonen dat lijkt op het gedrag van de beste leads, prospects en klanten. Dit betekent dat we niet alleen advertentievertoningen konden meten, maar met name de nadruk konden leggen op meetbare, kwalitatieve interacties tussen de doelgroep en het merk Brightlands.

We konden een veel beter beeld schetsen van de mensen die op de website landden via de campagne, wat hun voorkeuren qua content waren en welke van deze doelgroepen het beste converteerde. Per persoon zagen we de interesse in door Centagon geproduceerde content Hoeveel pagina’s heeft de prospect bekeken en hoe lang? Welke thema’s zijn voor deze prospect van belang? Welke productvoorkeur heeft de prospect? In totaal zijn tijdens de campagne zo’n 40.000 profielen van websitebezoekers verzameld in Opptylab. Ongeveer 35% daarvan waren concreet geïnteresseerde bezoekers die we in hun online zoektocht naar de juiste informatie konden begeleiden.

We konden ook een algemenere conclusie trekken. LinkedIn leverde minder verkeer dan Facebook op, maar het verkeer vanuit LinkedIn was wel van betere kwaliteit. Bezoekers die vanuit LinkedIn kwamen hadden een veel interessanter profiel en toonden een hogere betrokkenheid dan bezoekers uit Facebook. Op basis van lead scoring zagen we dat LinkedIn-bezoekers meer potentie hadden om 'klant' te worden bij Brightlands.

Resultaten van de Brightlands campagne

In totaal werden 2,4 miljoen branded ads vertoond. Daardoor bezochten 6.000 mensen uit de doelgroep de website en werden er 130+ nieuwe leads geworven.

Naast merkbekendheid had de campagne ook als doelstelling een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden, prestaties en inzichten die social media opleveren in een communicatiecampagne. De campagne liep simultaan met een print- en radiocampagne. Mede daardoor werd duidelijk dat social media advertising een effectief kanaal was voor branding. Hoewel de printadvertentie voor goede zichtbaarheid onder stakeholder zorgde, leidde ze niet tot het gewenste verkeer op de Brightlands website. De merkactivatie op social media was daarentegen wel daarin geslaagd.

Social media werkt via branded activatie uitstekend voor het bereiken van een specifieke doelgroep. Print leidde niet tot het gewenste/gehoopte verkeer op de Brightlands website, maar zorgde wel voor een positieve zichtbaarheid bij de ‘stakeholders’.

Mede door de inzet van Opptylab werden de 130+ leads uit deze social media campagne veel persoonlijker benaderd door de organisatie. Door de inzet van de marketing automation en profiling tool werden gedurende de campagne leads geïnformeerd over voor hen nieuwe en relevante content. Dit zorgde voor een hogere betrokkenheid en 54% meer terugkerende websitebezoekers.

In een periode van 4 weken leerde Brightlands over de werking van Facebook-, Instagram- en Linkedin advertenties. Brightlands leerde hoe creatieve uitingen impact hebben op clicks en conversie van een advertentie, welke onderwerpen interessant zijn voor diverse doelgroepen en wat ze kunnen verwachten - oftewel welke benchmarks ze kunnen gebruiken - bij een vervolgcampagne als het gaat om conversie, ROI, kanaalinzet en budgetverhoudingen.

Kerncijfers (% boven vooraf vastgestelde doelen):

2.4 mj

Impressies

131%

Bezoekers

54%

Terugkerend

Geïnspireerd? We helpen je graag bij het kick-starten van online marketing, bij de uitwerking van een sociale media campagne of met een digitale marketing workshop.

Mogelijk vind je deze artikelen ook interessant

Heb je een vraag of een uitdaging? Neem contact met ons op:

Walter van Houten

Account consultant
(Founder)

Léon Hendrix

Senior digital marketing
strategist (Founder)

Ralph Kuijper

Account consultant

René de Korte

Digital marketing strategist

Direct met iemand in contact?
Stuur ons een bericht met WhatsApp:


Scan de QR of
gebruik deze link naar

WhatsApp Web
Dit klopt niet
Dit klopt niet
Invullen a.u.b.
Invullen a.u.b.
Invullen a.u.b.

Dank u wel, wij nemen z.s.m. contact met u op.