Data & Cookie verklaring

Techniek dient de mens, maar uw privacy is in ons belang. Centagon draagt zorg voor een goed beheer van uw gegevens en gebruikt deze data enkel om haar dienstverlening te blijven verbeteren.

Deze verklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die

  • Centagon B.V.
  • Provincialeweg 66
  • 5503 HH Veldhoven
  • Nederland (hierna vermeld als 'wij', 'ons' of 'Centagon') verwerkt van zijn webbezoekers (hierna vermeld als: 'u' en 'uw data') via de website.

Deze verklaring biedt een toelichting over hoe we de data die via de website wordt verzameld wordt verwerkt en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Dit document bevat de navolgende informatie:
1. Hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en opslaan
2. Hoe we persoonlijke gegevens mogen delen
3. Hoe we uw persoonlijke gegevens beveiligen
4. Wanneer we uw persoonlijke gegevens verwijderen (periodes van opslag)
5. Uw rechten
6. Modificaties
7. Contact

1. Hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en opslaan

Onder 'persoonlijke gegevens' wordt elke vorm van informatie gerekend die direct of indirect verwijst naar een natuurlijk persoon. Deze informatie kan een naam bevatten, een e-mailadres en het IP-adres van uw computer.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de doelstellingen zoals onderstaand toegelicht. Voor zover persoonlijke gegevens worden verzameld door cookies, verwijzen wij u naar de 'Cookie-policy'.

Wij verzamelen relevante informatie over webbezoek, bezoekers, contacten en klanten in verschillende systemen met het oogmerk onszelf in staat te stellen onze bezoekers, prospects en klanten optimaal te bedienen. Sommige gegevens worden gebruikt om u te kunnen benaderen of om u te ondersteunen in de optimalisatie van onze dienstenverlening door segmentatie of profilering. Onderstaand bieden wij een toelichting welke types informatie we opslaan en waarom we deze informatie behoeven.

1.1. Log-in services

Om in te kunnen loggen voor specifieke onderdelen van onze dienstverlening, zoals het verwerven van gepersonaliseerde diensten (persoonlijke reeksen/selecties en/of prijzen), worden uw 'user-name', emailadres, password, geslacht, voornaam, achternaam en bedrijfsnaam opgeslagen. We zijn gemachtig deze gegevens te verwerken op basis van Artikel 6(1) van de 'General data Protection Regulation', omdat het vereist is veiligheid omtrent de toegangsprocedure van onze website te garanderen. Vanuit deze doelstellinfg wordt u gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken. Indien u de gevraagde gegevens niet verstrekt kunnen wij geen toegang tot uw account verlenen of gepersonaliseerde informatie bieden.

1.2 Contactformulieren

Om onszelf in staat te stellen vragen de beantwoorden of te reageren via contactformulieren kunnen wij u vragen om uw emailadres en eventueel uw naam en bedrijfsnaam. We zijn gerechtigd deze gegevens te verwerken op basis van Artikel 6(1) van de 'General data Protection Regulation', omdat het vereist is om uw vraag te kunnen beantwoorden. Vanuit deze doelstelling wordt u gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken. Indien u de gevraagde gegevens niet verstrekt is het mogelijk dat wij geen contact met u kunnen opnemen en zodoende uw vraag niet kunnen bantwoorden.

1.3 Marketing services

Om onszelf in staat te stellen de jusite relevante marketinggerelateerde content te versturen, vragen wij u om uw emailadres en eventueel uw naam, initialen en geslacht en eventueel om aanvullende informatie zoals bedrijfsnaam of een functieomschrijving. Indien u informatie via email ontvangt is het mogelijk dat wij uw clickgedrag registreren en gebruiken om opvolgende direct mails en de website te optimaliseren. Wij zijn gerechtigd deze informatie te verwerken gebaseerd op uw toestemming. U bent gerechtigd deze toestemming op elk moment in te trekken. Indien u de gevraagde gegevens niet verstrekt zullen wij u geen marketinginformatie leveren via email of 'messaging services'.

1.4 Online campagnes

Wij lanceren met enige regelmaat campagnes om onze opdrachtgevers en prospects te motiveren en om contact te onderhouden. Naast de toestemmingen met betrekking tot marketing kunnen wij daarbij om aanvullende informatie vragen zoals adressen, telefoonnummers of gebruik van diensten om meer relevante content te kunnen aanbieden en boodschappen te kunnen verzenden naar onze bezoekers en afnemers. Verdere informatie wordt verstrekt per afzonderlijke campagne. Wij zijn gerechtigd om deze informatie te verwerken gebaseerd op uw toestemming. U bent gerechtigd deze toestemming op elk moment in te trekken. Indien u geen persoonlijke informatie verstrekt voor deze doelstelling zullen wij geen relevante content en boodschappen sturen.

1.5 E-mail marketing

Om commerciele emails te kunnen verzenden is het mogelijk dat wij persoonlijke gegevens verzamelen zoals emailadressen en eventueel uw naam, initialen, geslacht en aanvullende informatie zoals bedrijfsnaam en functieomschrijving. In algemene zin zijn wij gerechtigd deze informatie te verwerken gebaseerd op uw toestemming. U bent gerechtigd deze toestemming op elk moment in te trekken. Wanneer u echter uw contactgegevens hebt verstrekt met de doelstelling om commerciele emails van ons te ontvangen of wanneer u een bestaande opdrachtgever bent (Centagon heeft een product of dienst aan u geleverd waardoor de opslag van uw contactgegevens vereist zijn in relatie tot deze dienst- of productlevering) en de commerciele email heeft betrekking op vergelijkbare diensten of producten, kunnen wij uw persoonlijke gegevens verwerken zonder uw toestemming gebaseerd op Artikel 6(1) van de General Data Protection Regulation omdat deze gegevens relevant zijn voor onze bedrijfsmatige dienstverlening. In die situatie kunt u bezwaar aantekenen tot het gebruik van uw persoonlijke gegegevens telkens wanneer wij u een emailbericht aan u verzenden.

1.6 Social media

Via social media brengen we onze content naar onze doelgroepen om ervoor te zorgen dat ze betrokken blijven in de omgeving waar onze doelgroep het meest actief is. We kunnen het gedrag en de acties op social media zoals reacties op de content of berichten die gestuurd zijn naar de social media inboxen opslaan. Informatie over het gedrag op social media kan worden gerelateerd aan het gedrag op de Website en op basis van deze informatie kunnen we uw ervaring op onze Website personaliseren. We mogen deze gegevens verwerken op basis van uw toestemming. Het is u te allen tijde toegestaan om uw toestemming in te trekken. Als u geen persoonlijke gegevens verstrekt voor dit doel, zullen we uw gegevens niet verkrijgen en kunnen wij uw ervaring op onze Website niet personaliseren.

1.7 Cookies

Centagon B.V. gebruikt “cookie”-technologie en andere vergelijkbare technologieën om extra gebruikersgegevens voor de Website te verzamelen en om onze services te verbeteren.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een eenvoudig en klein bestand dat op uw apparaat wordt opgeslagen, bijvoorbeeld om de basisfunctionaliteit van de Website aan te bieden, om de instellingen en voorkeuren te onthouden en voor statistische doeleinden. Er zijn verschillende soorten cookies, afhankelijk van hun functies, en ze kunnen worden opgeslagen op de apparaten van gebruikers voor verschillende termijnen: permanente cookies kunnen een bepaalde datum hebben die vooraf is ingesteld door hun eigenaar. Naast cookies zijn er andere digitale technieken om informatie op te slaan of om toegang te krijgen tot informatie die is opgeslagen op uw apparatuur. We zullen deze technieken behandelen alsof het cookies zijn en als we cookies in deze privacyverklaring vermelden, verwijzen we ook naar deze technieken.

Wat is het verschil tussen first-party en third-party cookies?
We onderscheiden first-party en third-party cookies. Het woord ‘party’ verwijst naar het domein zoals opgegeven in de cookie: de website die de cookie plaatst. First-party cookies worden beheerd door Centagon zelf of worden gebruikt in naam van Centagon en verwijzen naar het Centagon-domein. Third-party ofwel externe cookies worden geplaatst door externe partijen / serviceproviders en verwijzen naar hun eigen domeinnaam. Bijvoorbeeld: als we YouTube-films insluiten op onze website, worden ook cookies van het YouTube-domein geplaatst.

Welke specifieke cookies gebruikt Centagon B.V.?
We gebruiken de volgende soorten cookies op de Website en leggen het doel van dit soort cookies uit. Voor een overzicht van de exacte cookies, profileringsbehoeften, instellingen en opslagtermijn: zie onder. Klik hier voor het veranderen van de instellingen en voorkeuren.

Uitleg cookie types

Cookie type

Functionele cookies

First / third party

First party cookies

Explanation

Centagon B.V. gebruikt functionele website cookies om u te helpen om in te loggen op uw accounts indien u geregistreerd bent voor deze accounts of voor het insturen van formulieren.

Centagon B.V. kan ook cookies plaatsen om website veranderingen te testen en zo de ervaring te verbeteren.

Analytische cookies

First and third party cookies

Analytische cookies stellen ons in staat om geanonimiseerd gedrag en het aantal bezoekers van een website te herkennen en tellen, om te zien hoe bezoekers zich gedragen op een website en om vast te leggen welke content gelezen wordt. Dit zorgt ervoor dat we kunnen bepalen hoe vaak pagina’s bezocht worden en om te bepalen wat de meest populaire pagina’s zijn. Dit helpt ons om de website en de aangeboden diensten te verbeteren.

Gepersonaliseerde cookies

First and third party cookies

Geselecteerde externe partijen kunnen tracking cookies plaatsen om persoonlijk gedrag op [Bedrijf]-websites bij te houden met als doel om meer gepersonaliseerde of gesegmenteerde inhoud te maken en te delen. Meer informatie over de betrokken logica, evenals de betekenis en de beoogde gevolgen van dergelijke verwerking vindt u hier Link naar alle cookies

Let op dat Centagon volgens de lokale wet verplicht kan zijn om toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van sommige cookietechnologieën. Als dit het geval is, vragen wij u om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies wanneer u de Website bezoekt. Sommige cookie-instellingen zijn verplicht voor functionele vereisten. Als u niet instemt met het plaatsen van niet-verplichte cookies, zullen we de cookies niet plaatsen. Dit kan echter mogelijk van invloed zijn op de inhoud van onze Website. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, heeft u het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken.

Wanneer bepaalde cookies worden geweigerd, is Centagon niet op de hoogte van de prestaties en kwaliteit van de Website en kan Centagon de gebruikerservaring van de Website niet verbeteren.

Meer informatie met betrekking tot het intrekken of wijzigen van uw toestemming, activatie, deactivatie en verwijdering van cookies is te vinden in de instructies via de help-functionaliteit van uw webbrowser. Links naar de verschillende browsers om de cookie-instellingen te wijzigen, vindt u hier. Houd er rekening mee dat als u uw browser instelt om cookies uit te schakelen, de Website mogelijk niet correct werkt en sommige services of sommige functies van de Website mogelijk niet beschikbaar zijn of soepel werken, en dat u mogelijk bepaalde informatie of voorkeuren moet aanpassen of handmatig moet aanpassen, elke keer dat u de Website bezoekt.

2. Hoe we persoonlijke gegevens mogen delen

In het algemeen zullen wij uw persoonlijke gegevens niet delen met entiteiten die gevestigd zijn buiten de EEA (European Economic Area). Persoonlijke gegevens worden mogelijk gedeeld met (groeps-)entiteiten binnen de Europese Gemeenschap. Cookies kunnen worden geplaatst door derden.

Het is mogelijk dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden die dienstverlening bieden op het terrein van database-, server-, onderhoud-, veiligheid, marketing- of andere vergelijkbare diensten aan ons (hierna vermeld als 'data processors'). Indien wij toegang tot uw persoonlijke gegevens verlenen eisen wij van derden dat de data confidentieel worden verwerkt en instrueren wij deze data uitsluitend in uw belang te verwerken. Het is mogelijk dat deze data processors gevestigd zijn in landen buiten de EEA.

Daarnaast is het mogelijk dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld wanneer dit wetelijk is vereist.

3. Hoe we uw persoonlijke gegevens beveiligen

Uw persoonlijke gegevens zullen niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doelstellingen waarvoor deze zijn verzameld tenzij de wet anders voorschrijft. Wanneer u bijvoorbeeld uw account verwijdert of u uitschrijft voor communicatie, zullen wij de gegevens verwijderen tenzij de gegevens bij wet worden opgeëist voor een ander doel dan beschreven in deze verklaring of deze wanneer bij wet wordt gevorderd dat wij deze gegevens behouden.

4. Wanneer we uw persoonlijke gegevens verwijderen (periodes van opslag)

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettelijke vernietiging of onopzettelijk verlies, aanpassing, ongeautoriseerde openbaring of toegang en tegen alle overige vormen van onwettelijke verwerking.

5. Uw rechten

Wij verzoeken u vriendelijk contact met ons op te nemen (gegevens: zie onder) indien u:

  • wilt weten of wij ons al dan niet toegang verschaffen tot uw persoonlijke gegevens en deze gegevens verwerken;
  • uw persoonlijke gegevens wilt aanpassen;
  • uw persoonlijke gegevens wilt verwijderen;
  • uw persoonlijke gegevens wilt beperken;
  • bezwaar hebt tegen verwerking van uw persoonlijke gegevens; en/of wenst dat wij uw persoonlijke gegevens doorsturen naar een andere organisatie.

Het is mogelijk dat wij aanvullende informatie verlangen om uw identiteit te bevestigen. We zullen informatie verschaffen aangaande de uitgevoerde transacties zonder bovenmatige vertraging, in elk geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek daartoe. Deze periode kan worden uitgebreid met twee opvolgende maanden indien de complexiteit van een verzoek en/of het aantal verzoeken dit vereist. Indien sprake is van deze uitbreiding zullen wij u daarvan binnen één maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte stellen, inclusief de reden van de vertraging. U heeft te allen tijde het recht een klacht tot een toezichthouder te richten.

6. Modificaties

Onze 'Data & Cookie'-verklaring zal maandelijks worden geactualiseerd. De meest recente versie is te allen tijde beschikbaar via centagon.com/cookie-declaratie.

7. Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten over dit onderwerp heeft verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen door hier te klikken.